Què necessito per vendre?

- DNI i Escriptura de propietat

- Referència cadastral (o rebut de l'IBI)

- Cèdula d'habitabilitat (si és habitatge)

- Certificat energètic

- Plànol (si se'n te)