Què necessito per llogar ?

- DNI

- Contracte de treball i 2 últimes nòmines. 

- Numero de compte bancari