Què necessito per llogar ?

- DNI

- Contracte de treball i 2 últimes nòmines. 

- Numero de compte ...

Què necessito per vendre?

- DNI i Escriptura de propietat

- Referència cadastral (o rebut de l'IBI)

- C&egra

...

Producte bancari

Disposem de pisos i cases procedents d'embarg de diferents entitats bancaries.

Amb FINANÇAMENT 100% i altr...

 

 

 

Treballem únicament fent intermediació immobiliària, tant per a constructors i promotors, com per a clients particulars o entitats bancaries.

 

 L'equip professional, de sòlida preparació, ofereix solucions rendibles i serveis d'alt valor afegit.

Cercador d' immobles